Registru agricol

RegistruAgricol

Registrul electronic pentru evidenta ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan

Cerere - Declaratie pentru Registru Agricol - A.P.I.A

Declatie referitoare la falsul in declaratii pentru registrul agricol de dare in utilizare

Declatie referitoare la falsul in declaratii pentru registrul agricol

Informare de utilitate publica pentru inscrierea in Registrul Agricol 2015-2019

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All

Meniu(RO)